Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία πραγματοποιεί ανασκαφές στο Παλαμάρι που έχουν βρεθεί ευρήματα από την Εποχή του Χαλκού. Το Παλαμάρι βρίσκεται στην ακτή κοντά στο αεροδρόμιο στην άκρη του οικισμού στο Τραχύ.