Όροι ενοικίασης

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣHΣ: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΣ: Ο πρώτος επιπλέον οδηγός παρέχεται δωρεάν.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο 60 λεπτών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών, 21 χρόνια και μη κατόχους 23 χρόνια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων (εκτός του οχήματος της “martina’s cars”)

ΦΟΡΟΙ: Το Φ.Π.Α. 24% πληρώνεται από τον μισθωτή.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου( σε ειδικές περιπτώσεις.)

ΒΕΝΖΙΝΗ: Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την βενζίνη την οποία είχε και αναφέρεται στο συμβόλαιο κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου!

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και χωρίς χρέωση.

ΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από το Λιμενικό/Αστυνομία από παραβάσεις του ΚΟΚ επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΑΤΥΧΗΜΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας.

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η επιχείρηση Martina’s Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 18466.08€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.